"FINOW POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Kompletne usługi dla elektrowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych
  • Projekty i analizy dla energetykiRurociągi dla energetyki i innych gałęzi przemysłowych
  • Obudowy urządzeń mechanicznychKonstrukcje staloweMontaże

Certyfikacja Firmy z normy PN-EN 13084-7

W związku ze spełnieniem oczekiwań klienta oraz poprzez ciągłe doskonalenie produktów i doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów poszerzyliśmy zakres możliwości zakładu o uprawnienia w zakresie wytwarzania stalowych kominów wolno stojących na zgodność z normą PN-EN 13084-7.

W dniu 16.02.2021 r. w Firmie został przeprowadzony audyt certyfikujący przez jednostkę notyfikowaną DVS ZERT na zgodność z przedmiotową normą.

Przeprowadzony audyt zakładu zakończył się wynikiem pozytywnym. Zasadnicze warunki dla wydania certyfikatu zostały spełnione. Potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w  zakresie wytwarzania/produkcji cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny wg PN-EN 13084-7.

Zdobyty certyfikat stanowi dodatkowy atut naszego zakładu przy ubieganiu się o kontrakty na wykonywanie kominów wolno stojących wg normy PN-EN 13084-7.

Prawa autorskie © 2017 FINOW PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.