"FINOW POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Kompletne usługi dla elektrowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych
 • Projekty i analizy dla energetykiRurociągi dla energetyki i innych gałęzi przemysłowych
 • Obudowy urządzeń mechanicznychKonstrukcje staloweMontaże

Polityka jakości, środowiskowa, BHP

FINOW POLSKA Sp. z o.o. w ramach procesu zarządzania stosuje Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018, dyrektyw Unii Europejskiej, w tym Dyrektywy 2014/68/UE,
którego celem jest:

 • dostarczanie bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego wyrobów o jakości gwarantującej pełne zadowolenie Klienta,
 • stała poprawa jakości produkowanych wyrobów z uwzględnieniem ich oddziaływania na otaczające środowisko naturalne,
 • współpraca ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi dostawcami i kooperantami,
 • doskonalenie technologii wytwarzania i organizacji produkcji z uwzględnieniem ograniczania do minimum negatywnego wpływu działalności Firmy na środowisko naturalne,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników dla osiągnięcia wzrostu poziomu jakości oraz świadomości i wiedzy ekologicznej,
 • kształtowanie świadomości wszystkich pracowników o wpływie na funkcjonowanie Firmy 
i odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz oddziaływanie na środowisko,
 • promowanie wśród dostawców, podwykonawców świadomości projakościowej i prośrodowiskowej.

W zakresie podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy deklaruje, że nadrzędnym celem jest:

 • ochrona zdrowia i życia pracowników,
 • zmniejszenie ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy,
 • zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych,
 • doskonalenie działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku pracy
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i angażowanie ich w działania na rzecz BHP.

 

 

Polityka ZSZ Jakość Środowisko Polityka ZSZ BHP

 

Prawa autorskie © 2017 FINOW PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.