Certyfikaty i uprawnienia

Image

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015 (JAKOŚĆ)
  • PN-EN ISO 14001:2015 (ŚRODOWISKO)
  • PN-ISO 45001:2018 (BHP)

wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) w zakresie: produkcji,  montażu   i  naprawy elementów rurociągów,   zbiorników,   małych i wielkogabarytowych urządzeń mechanicznych oraz konstrukcji stalowych dla energetyki, przemysłu chemicznego, petrochemicznego i innych gałęzi przemysłowych.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą EN 1090-1 w zakresie produkcji stalowych elementów konstrukcyjnych do EXC 4 wg EN 1090-2
nadany przez DVS-Zert - nadawanie oznakowania CE
nadany przez TWI CL -  nadawanie oznakowania UKCA
we współpracy GSI SLV
Uprawnienie do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i elementów rurociągów dla przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego zgodnie z modułem G dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE wydane przez TÜV Süd.

Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN ISO 3834-2, przyznany przez TÜV Süd, który potwierdza spełnienie pełnych wymagań jakościowych w spawalnictwie.

Certyfikat przyznany przez TÜV Süd,  który uprawnia do produkcji i kontroli według przepisów AD 2000-Merkblatt HP 0.

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nadany przez DVS-Zert w  zakresie wytwarzania/produkcji cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny wg PN-EN 13084-7

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego o nr UC-10-93-W/2-11, UC-10-93-E/2-11, UC-10-93-P/2-11, UC-10-93-N/2-11 do wytwarzania, modernizacji, napraw urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikaty środowiskowe