Kontakt

Image

FINOW POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14 
27-400 Ostrowiec Św.
Polska            
tel. +48 41 265 65 10 
fax. +48 41 240 60 71
info@finow.pl

www.finow.pl

Data Powstania: 27 grudzień 1999
Miejsce Rejestracji: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: Nr KRS 0000102816
REGON: 811938141
NIP: PL 852-22-63-168
Kapitał Zakładowy i wpłacony w całości: PLN 2 000 000,00

Bank: Santander Bank Polska S.A
SWIFT/BIC: WBKPPLPP
Nr Konta/IBAN:
PLN PL 24 1090 2040 0000 0001 4923 6349
EUR PL 12 1090 2040 0000 0001 4923 6371

Bank: ING Bank Śląski S.A
SWIFT/BIC: INGBPLPW
Nr Konta/IBAN:
PLN PL 45 1050 1953 1000 0023 6728 6495
EUR PL 66 1050 1953 1000 0024 1105 3875

Zarząd

Prezes Zarządu
(+48) 795 511 918
(+48) 41 265 65 21

E-mail
zarzad@finow.pl

GPS: 50°55‘34.99 N
21°22‘23.16 E