Dyfuzory

Dyfuzory, obok Diverterów, to również nasz sztandarowy produkt. Elementy te również mają zastosowanie w elektrowniach gazowych. Wyprodukowaliśmy ich ponad 100 sztuk dla różnych Klientów docelowych.

Dyfuzor to również wielkogabarytowy kanał spalin, podczas wykonania którego wymagane jest dochowanie najostrzejszych wymagań dotyczących tolerancji wymiarowych. Dyfuzory to elementy współpracujące bezpośrednio z turbinami gazowymi, wiec wymagania związane z ich wykonaniem są niezwykle rygorystyczne.

Proces technologiczny Dyfuzorów, podobnie jak Diverterów, wymaga przeprowadzenia próbnych montaży w całość (tzw. Trial Assembly) i FAT (Factory Accpetance Test). Wiąże się to z koniecznością budowy elementów wewnątrz hal produkcjach i ustawieniem ich w tzw. pozycji pracy. Przeprowadzanie tego typu prób zwykle odbywa się w asyście przedstawiciela Klienta i Inspektora, a z racji gabarytów sprawdzanych elementów są to dość spektakularne przedsięwzięcia.
Image

Oferta FINOW POLSKA

1
Kompletne usługi dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych
2
Projekty i analizy techniczno-wykonawcze
3
Usługi inżynierskie w zakresie „detail engineering”
4
Rurociągi wysoko-, średnio- i niskoprężne dla różnych gałęzi przemysłowych
5
Obudowy urządzeń mechanicznych
6
Różnorodne konstrukcje stalowe malowane, cynkowane, z blach grubych i cienkich
7
Montaże w kraju i za granicą
8
Usługi w zakresie cięcia, gięcia, spawania, obróbki mechanicznej, czyszczenia strumieniowo-ściernego i malowania.

DIVERTERY

Image

DYFUZORY

Image

KANAŁY SPALIN / SCR

Image

PRZEPUSTNICE

Image

RUROCIĄGI

Image

MONTAŻE

Image

POZOSTAŁA OFERTA

Image

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WYCENĘ