Montaże / Demontaże

Montaże

Od 2008 r. wykonujemy montaże poza terenem Firmy zarówno w kraju, jak również poza jego granicami.

Do tej pory prace montażowe prowadziliśmy na terenie

Francji ● Austrii ● Holandii ● Niemiec ● Czech ● Polski

Jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom kompleksową usługę obejmującą zakup materiałów, prefabrykację, pakowanie, dostawę na plac budowy i montaż na obiekcie.

Dodatkowo wykonujemy również prace modernizacyjno-naprawcze.

Demontaże

W 2021r. przeprowadziliśmy pierwszy demontaż, który polegał na rozbiórce budynku kotłowni K1-K2 na terenie Zakładów Azotowych Puławy.

Oferujemy zatem nowy typ usługi – demontaż konstrukcji stalowych. 

Do wykonania tego rodzaju prac dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednimi środkami gwarantującymi wysoką jakość świadczonych usług. Wszystkie prace wykonujemy z należytym zachowaniem zasad i przepisów BHP oraz ochrony środowiska.

Image

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WYCENĘ

Oferta FINOW POLSKA

1
Kompletne usługi dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych
2
Projekty i analizy techniczno-wykonawcze
3
Usługi inżynierskie w zakresie „detail engineering”
4
Rurociągi wysoko-, średnio- i niskoprężne dla różnych gałęzi przemysłowych
5
Obudowy urządzeń mechanicznych
6
Różnorodne konstrukcje stalowe malowane, cynkowane, z blach grubych i cienkich
7
Montaże w kraju i za granicą
8
Usługi w zakresie cięcia, gięcia, spawania, obróbki mechanicznej, czyszczenia strumieniowo-ściernego i malowania.

DIVERTERY

Image

DYFUZORY

Image

KANAŁY SPALIN / SCR

Image

PRZEPUSTNICE

Image

RUROCIĄGI

Image

MONTAŻE

Image

POZOSTAŁA OFERTA

Image