Dane podstawowe

FINOW POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14 
27-400 Ostrowiec Św.
Polska            
tel. +48 41 265 65 10 
fax. +48 41 240 60 71
info@finow.pl

www.finow.pl

Data Powstania: 27 grudzień 1999
Miejsce Rejestracji: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: Nr KRS 0000102816
REGON: 811938141
NIP: PL 852-22-63-168
Kapitał Zakładowy i wpłacony w całości: PLN 2 000 000,00

Bank: ING Bank Śląski S.A
SWIFT/BIC: INGBPLPW
Nr Konta/IBAN:
PLN PL 45 1050 1953 1000 0023 6728 6495
EUR PL 66 1050 1953 1000 0024 1105 3875

Bank: Santander Bank Polska S.A
SWIFT/BIC: WBKPPLPP
Nr Konta/IBAN:
PLN PL 24 1090 2040 0000 0001 4923 6349
EUR PL 12 1090 2040 0000 0001 4923 6371

Filozofia firmy

„Jakość to coś co zadowala, a nawet zachwyca klientów” 

                                                                                         William Deming

W FINOW POLSKA Sp. z o.o. zapewniamy wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług pamiętając o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.

Przyjęte na etapie powstawania firmy wartości oraz ich wdrażanie i egzekwowanie na każdym szczeblu struktury organizacyjnej przyczyniają się do tego, że kreowana w czasie marka FINOW POLSKA staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku konstrukcji stalowych oraz prefabrykacji rurociągów jako sumienny, solidny, zaufany podwykonawca.

Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jest wdrożony i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Już od prawie 20 lat podejmujemy działania zmierzające do dalszego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, skierowane na :

 • współpracę z Klientem i wszystkimi stronami zainteresowanymi,
 • poszukiwanie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • realizację powierzonego nam zlecenia na najwyższym poziomie dbając jednocześnie o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie Spółki,
 • zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy jakości, ochrony środowiska naturalnego oraz środowiska pracy.

Wszystkie te działania prowadzą do osiągnięcia naszego nadrzędnego CELU:
spełnienia potrzeb i oczekiwań Klienta.

Od początku istnienia firmy, pomimo wielokrotnych zmian właścicielskich, siedziby firmy jak i przejścia od pośrednictwa i koordynacji projektowej do rozpoczęcia własnej produkcji pod indywidualne projekty Klientów w 2005 r.  firma FINOW POLSKA Sp. z o.o. zachowała swoją MISJĘ:

TWORZYMY POSTĘP

jak i WIZJĘ:

 · Kompletne usługi dla elektrowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych · projekty i analizy dla energetyki
· rurociągi dla energetyki i innych gałęzi przemysłowych · obudowy urządzeń mechanicznych · konstrukcje stalowe · montaże


Uzyskiwanie nowych uprawnień pozwalających spełnić coraz to wyższe wymagania rynku i Klientów, podnoszenie uprawnień kadry, a także wprowadzanie do portfela produktowego nowych konstrukcji i usług sprawiają, że marka FINOW POLSKA to nie tylko konstrukcje stalowe, rurociągi oraz montaże na budowie, ale także wszelkie inne produkty Klienta.

Nasza historia

2024

 • Zakup i rozpoczęcie pracy na nowej maszynie MultiProfiler 3D firmy STIGAL
 • Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

2024

2023

 • Zakup Cobota Doosan i uruchomienie stanowiska do automatyzacji spawania przy jego pomocy
 • Zainstalowanie na firmowym parkingu
  2 stacji do ładowania samochodów elektrycznych

2022

 • Zakup wyżarzarki oporowej 12-sto kanałowej firmy LMS do wykonywania miejscowej obróbki cieplnej

2022

2021

 • Wdrożenie i certyfikacja Firmy z zakresu normy PN-EN 13084-7

Struktura organizacyjna

Systemy zarządzania

FINOW POLSKA Sp. z o.o. w ramach procesu zarządzania stosuje Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018, dyrektyw Unii Europejskiej, w tym Dyrektywy 2014/68/UE, którego celem jest:

 • dostarczanie bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego wyrobów o jakości gwarantującej pełne zadowolenie Klienta,
 • stała poprawa jakości produkowanych wyrobów z uwzględnieniem ich oddziaływania na otaczające środowisko naturalne,
 • współpraca ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi dostawcami i kooperantami,
 • doskonalenie technologii wytwarzania i organizacji produkcji z uwzględnieniem ograniczania do minimum negatywnego wpływu działalności Firmy na środowisko naturalne,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników dla osiągnięcia wzrostu poziomu jakości oraz świadomości i wiedzy ekologicznej,
 • kształtowanie świadomości wszystkich pracowników o wpływie na funkcjonowanie Firmy 
i odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz oddziaływanie na środowisko,
 • promowanie wśród dostawców, podwykonawców świadomości projakościowej i prośrodowiskowej.

W zakresie podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy deklaruje, że nadrzędnym celem jest:

 • ochrona zdrowia i życia pracowników,
 • zmniejszenie ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy,
 • zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych,
 • doskonalenie działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku pracy
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i angażowanie ich w działania na rzecz BHP.
polityka-zsz-bhp
Image

Referencje

Nasi klienci wysoko oceniają jakość wykonywanych wyrobów i usług, a także kompetencje oraz fachowość naszych pracowników. Traktują nas jako partnera, na którym można polegać i który w profesjonalny, solidny i skuteczny sposób realizuje powierzone mu zadania.

Zasięg dostaw

FINOW POLSKA Sp. z o.o. od początku swojej działalności zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz rurociągów na swoim terenie, a także na obiektach wskazanych przez Klienta w Polsce i poza jej granicami.

Produkty przez nas wykonane zainstalowane są w wielu krajach prawie na wszystkich kontynentach kuli ziemskiej.

Prace badawczo-rozwojowe

W ramach rozwoju profilu działalności Firmy korzystaliśmy ze wsparcia Funduszu Europejskiego na  prace badawczo-rozwojowe oraz z dofinasowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę warunków pracy.
Image

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 

Tytuł Projektu: Prace B+R nad zaprojektowaniem i opracowaniem prototypu klap szczelnych o podwyższonych parametrach

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Image

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01

Działanie 16.  Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej

Tytuł Projektu: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na halach gdzie odbywają  się prace montersko spawalnicze

Projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków przeznaczonych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WYCENĘ

Oferta FINOW POLSKA

1
Kompletne usługi dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych
2
Projekty i analizy techniczno-wykonawcze
3
Usługi inżynierskie w zakresie „detail engineering”
4
Rurociągi wysoko-, średnio- i niskoprężne dla różnych gałęzi przemysłowych
5
Obudowy urządzeń mechanicznych
6
Różnorodne konstrukcje stalowe malowane, cynkowane, z blach grubych i cienkich
7
Montaże w kraju i za granicą
8
Usługi w zakresie cięcia, gięcia, spawania, obróbki mechanicznej, czyszczenia strumieniowo-ściernego i malowania.

DIVERTERY

Image

DYFUZORY

Image

KANAŁY SPALIN / SCR

Image

PRZEPUSTNICE

Image

RUROCIĄGI

Image

MONTAŻE

Image

POZOSTAŁA OFERTA

Image